Shërbimet për t'iu
përshtatur nëvojave
tuaja

Shërbimet tona

Kompania jonë ofron një sërë shërbimesh për të përmbushur nevojat e projektit tuaj, për t’ju marrë nga takimet e bashkëpunimit deri në prerjen e shiritave dhe më gjerë. Ne besojmë se çdo projekt është unik, dhe mund të rregullojë qasjen tonë për t’iu përshtatur projektit tuaj të veçantë. Ndërsa jemi në pararojë dhe specializohemi në ndërtimin e dizajnit, ne jemi shumë të njohur me një numër të metodave të shpërndarjes dhe jemi të sigurt se mund të gjejmë procesin që do t’ju ndihmojë më së miri të përmbushni qëllimet tuaja.

Ndërtimi

Timo Construction është një kompani e shërbimeve të ndërtimit me qendër në Drenas dhe është një ndërtues kryesor në segmente të ndryshme të tregut. Kompania ka fituar njohje për ndërmarrjen e projekteve të mëdha, komplekse banesore.

Eskavatoret

Në çdo projekt ndërtimi, qoftë komercial, banesor apo industrial, gërmimet janë një veprimtari shumë e rëndësishme. Një themel i shëndoshë i betonit kërkon gërmim të duhur, dhe gërmimet e duhura vijnë me aplikimin e ekskavatorit të duhur.

Betoni

Betoni i cimentes është një përzierje e përbërë prej cimentes si material lidhës, rërës si një grumbull i imët dhe zhavorri si një grumbull i trashë në përmasa të përshtatshme. Raporti i përzierjes së betonit me gëlqere varet nga lloji i konstruksionit, por në përgjithësi, mund të jetë

Material ndërtimor

Material ndërtimor me kualitetit të lartë. Gjithqka që ju duhet për një shtëpi të bukur dhe cilësore mund ti gjeni tek ne me qmime shumë të volitëshme.